Samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de federale regering

De federale regering Sophie Wilmès II.

Ministers

 

 Sophie Wilmès
Mevrouw Sophie Wilmès
Eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

 

Koen Geens  
De heer Koen Geens
Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken

 Alexander De Croo
De heer Alexander De Croo
Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking

  David Clarinval
De heer David Clarinval
Vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Pieter De Crem
De heer Pieter De Crem
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
 

Maggie De Block 
Mevrouw Maggie De Block
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
  
Daniel Bacquelaine
De heer Daniel Bacquelaine
Minister van Pensioenen

 
Marie-Christine Marghem
Mevrouw Marie Christine Marghem
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 
François Bellot
De heer François Bellot
Minister van Mobiliteit, belast met skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


De heer Denis Ducarme
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

 Philippe De Backer
De heer Philippe De Backer
Minister van Digitale agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee. 
 Nathalie Muylle 
Mevrouw Nathalie Muylle
Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
 
De heer Philippe Goffin
Minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie