Onlinediensten

Subscribe to Overview

There are 83 results returned by the search criteria

1-10 of 83 results

Via deze dienst kunnen werkgevers een aangifte van sociale risico's indienen.
Via deze toepassing kunnen werkgevers op een eenvoudige manier bij de RSZ een toelating tot detachering van werknemers verkrijgen.

Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd?

Dankzij Belcotax on web kunnen werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing de fiches 281 en de verzamelende opgaven 325 indienen en opsturen.

'België verlaten' geeft u alle informatie over uw rechten op het vlak van de sociale zekerheid als u in het buitenland gaat wonen, werken of studeren.

Belmed is een online platform dat ter beschikking wordt gesteld door de FOD Economie aan consumenten en ondernemingen. Via Belmed kunnen commerciële geschillen buiten de rechtbank en langs het internet geregeld worden door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar.

Met deze online toepassing kunt u het maandelijks bedrag van de inkomensgarantie-uitkering berekenen.